222 250 720

Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

Kotle, karmy,
boilery, topidla (waw)


222 250 720

Uvedením nového spotřebiče do provozu odborně vyškoleným servisním technikem splníte záruční podmínky výrobce. Pokud bude spotřebič uveden do provozu servisním technikem, který není proškolen od výrobce, nemůžete spotřebič reklamovat, neboť se na něj nevztahuje záruka.

Uvedení do provozu obsahuje: první spuštění spotřebiče, seřízení spotřebiče na místní podmínky, montáž termostatu a jeho nastavení, kontrolu těsnosti plynu, kontrolu přísunu vzduchu ke spotřebiči a zajištění odtahu spalin. 

Součástí uvedení spotřebiče do provozu je i seznámení uživatele s obsluhou.

Uvedení do provozu lze provést, pouze pokud je již spotřebič napojen na všechny potřebné instalace (plyn, elektrika, komín, topení, voda, odpady atd.).

Před uvedením spotřebiče do provozu si opatřete revizní zprávu spalinové cesty. Pokud se jedná o zcela novu montáž a ne pouze o výměnu spotřebiče, budete navíc potřebovat revizi plynovodu a elektro revizi. Veškeré revize pro Vás umíme zařídit.


Uvádíme do provozu následující značky výrobců:

Vaillant, Bosch (Junkers), Viessmann, Wolf, Protherm, Baxi, Immergas, De Dietrich, Mora Top, Karma.