Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

Revize a kontroly
spol. prostor rozvodů plynu

222 250 720

Pro společné prostory budov provádíme pravidelné revize a kontroly domovních plynovodů, od hlavního uzávěru po jednotlivé plynoměry dle platné vyhlášky 85/1978 Sb.
Výsledkem provedené revize je vyhotovená provozní revizní zpráva plynovodu.

Revize a kontroly
plynovodů v bytech

222 250 720

Pro bytové jednotky provádíme pravidelné revize a kontroly plynovodů včetně zařízení (kotle, karmy, topidla, sporáky) spalujících zemní plyn, a to s veškerou odborností a dodržením platných norem a technických nařízení.
Výsledkem provedené revize je vyhotovená provozní revizní zpráva plynovodu.

Revize nového
rozvodu plynu a spotřebičů

222 250 720

Provádíme revize nových rozvodů plynu a spotřebičů, která se odborně nazývá výchozí plynovou revizí. Výchozí revize je nutná pro kolaudaci nového plynovodu. 
Výsledkem provedené revize je vyhotovená výchozí revizní zpráva plynovodu.