222 250 720

Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

rekonstrukce otopného systému


222 250 720

Jak na rekonstrukci otopného systému:


Provádíme CHEMICKO-MECHANICKÝ PROPLACH

Cílem je obnova soustavy, která má problémy s cirkulací a hlučností kotle (způsobené kalem a vrstvami koroze) na optimální výkon. Proplachováním se tyto usazeniny odstraní a tím i problémy, které způsobují. Proplachování v kombinaci s čističem SYSTEM PRE-CLEAN, je navíc skvělý způsob čištění nových otopných soustav ještě před uvedením do provozu, aby se odstranilo přebytečné tavidlo, piliny a jiné nečistoty jako maz a olej používaný při výrobě komponentů a součástek proti korozi před jejich použitím.

Proplachovací čerpadlo CLEARFLOW se jednoduše připojí do otopné soustavy, a to buď přes standardní oběhové čerpadlo pomocí adaptéru, přes konce jednoho radiátoru nebo kdekoliv, kde je to nejjednodušší realizovat. Silný průtok v kombinaci s rychlým přepínačem zpětného chodu, způsobí uvolnění a pohyb nánosů nečistot a koroze, které odolávají tradičním metodám čištění soustavy. Jakmile jsou nánosy koroze a kalu uvolněny a dány do pohybu, vpouštěním čisté vody do otopné soustavy se vytlačí těmito nečistotami kontaminovaná voda přes vypouštěcí ventil ze soustavy do odpadu. Během procesu jsou radiátory proplachovány individuálně, bez potřeby jejich odstranění nebo odpojení ze soustavy tím, že se plný výstupní výkon čerpadla přivede na každý radiátor samostatně. Na konci procesu proplachování je v soustavě čistá voda a její uvedení do normálního provozu trvá pouze několik minut.


Instalujeme MAGNETICKO SEPARAČNÍ FILTR

Voda cirkulující v systémech topení a chlazení obsahující nečistoty, může způsobit rychlé opotřebení nebo poškození instalovaných komponentů, jako jsou oběhová čerpadla, regulační ventily nebo měřiče spotřeby tepla.

Magnetické filtry vybavené silným trvalým magnetem separují nečistoty, které jsou tvořeny převážně pískem, částicemi rzi a šponami vyskytujícími se v systémech, jak s uzavřeným, tak i otevřeným okruhem otopné vody. Vyzkoušená a patentovaná technologie silného permanentního magnetu zaručuje prakticky 100 % odstranění oxidu železnatého již při prvním průtoku otopné vody magnetickým filtrem. Filtrační sítko pak separuje všechny ostatní nečistoty. Instalací magnetického filtru kromě životnosti, zlepšujete i tepelnou výměnu a celkovou účinnost otopného systému.

Výhody filtru
Prodloužení životnosti kotle a otopného systému
Účinná separace všech magnetických a nemagnetických nečistot
Rychlá a snadná údržba v provozním režimu otopného systému