222 250 720

Jsme chytré topení. Jsme Jikoterm.

Jikoterm logo

Jikoterm servis kotlů

Jsme topení, voda, plyn
Jsme profesionálové, jsme Jikoterm

+420 222 250 720

plyn
a odkouření

222 250 720

Vyhledáme drobné i větší úniky plynu a následně tyto úniky odstraníme přetěsněním nebo výměnou části vedení.

Všichni zaměstnanci jsou vybaveni detekčním přístrojem GI – 03 M. Revizní technik je vybaven nejkvalitnějším detektorem plynů Dräger P7 KRAF (používají hasiči), s jehož použitím jsme schopni naměřit přesnou hodnotu množství unikajícího plynu.

Máme oprávnění sepsat revizní zprávu o stavu vašeho rozvodu bytového či domovního plynovodu, a to i výchozí i provozní (každé 3 roky). Vlastníme též analyzátory spalin TESTO pro měření složení spalin, hodnot CO, tahu komínu atd., včetně text. záznamu/výstupu z měření.

Opravujeme kouřovody - dopojení komínů na spotřebiče, jak pro atmosférické (komínové) kotle, turbo kotle, kondenzační kotle, tak pro karmy, waw (topidla) a ostatní plynové spotřebiče.

Zajistíme pravidelné provozní kontroly spalinových cest plynových spotřebičů.